Najlepsze artykuły na temat Czym jest biseksualizm.

CZYM JEST BISEKSUALIZM?

Biseksualizm jest seksualnym zachowaniem bądź seksualną orientacją polegającą na emocjonlanym i/lub fizycznym pociągu zarówno do kobiet jak i mężczyzn.

Zazwyczaj termin ten odnosi się do kobiet i mężczyzn, jednakże czasami jest używany w stosunku do osób transpłciowych (transgender) oraz wieloseksualnych. Bisekualizm jest jedną z trzech głównych ketegorii klasyfikujących orientację seksualną i znajduje się gdzies pomiędzy heteroseksualizmem i homoseksualizmem. Życie nie zawsze układa się według matematycznych schematów dlatego też w przypadku osób biseksualnych ich zainteresowanie tą samą płcią nie musi być proporcjonalne do zainteresowania płcią przeciwną.

Co ciekawe, biseksualizm został odnaleziony nie tylko w wielu społeczeństwach, ale także pośród zróżnicowanych gatunków zwierząt.

Sam termin biseksualizm podobnie jak hetero- i homoseksualizm, został wprowadzony do użycia dopiero w XIX wieku.

POLEĆ