Najlepsze artykuły na temat Disclaimer i Polityka Prywatności.

Disclaimer i Polityka Prywatności

Ta strona jest własnością Libertinus®.

Libertinus nazywany dalej „Usługodawcą” jest właścicielem libertinus.pl, libertinus.eu, libertinus.be, libertinus.nl, libertinus.it, libertinus.es, libertinus.co.uk, libertinus.lu.

 

Każdy, kto korzysta z zasobów tej strony jawnie wyraża zgodę na poniższe warunki.

Prawo własności intelektualnej
Zawartość tej strony, w tym znaki towarowe, logo, projekty, dane, nazwy firm lub produktów, zdjęcia itp. są chronione prawem autorskim i należą do Usługodawcy lub uprawnionych osób trzecich.

Ograniczenie odpowiedzialności
Informacje na tej stronie internetowej mają charakter ogólny. Informacje nie zawierają szczegółów i nie są modyfikowalne w stosunku do konkretnych osób. Dlatego też informacje te nie mogą być uznane jako osobista, profesjonalna lub prawna porada dla użytkownika.

Usługodawca robi wszystko, aby zagwarantować, że podane na stronie informacje są kompletne, poprawne, dokładne i aktualne. Pomimo tych wysiłków w podanych informacjach mogą pojawić się błędy. Jeśli informacje zawiera błędy Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej dokonać zmian.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z informacji na tej stronie.

Jeśli osoba przebywająca na stronie znajdzie błędy w informacjach dostarczanych za pośrednictwem tej strony, prosimy o kontakt z administratorem strony.

Zawartość strony (w tym linków) może w każdym czasie zostać bez uprzedzenia zmieniona, zamieniona lub uzupełniona. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub czasową niedostępność strony internetowej, ani za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które wynikają z dostępu do lub korzystania z tej strony internetowej.

Usługodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec kogokolwiek za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w wyniku korzystaniem z tej strony, zwłaszcza za szkody powstałe w skutek używania linków, wliczając w to wszelkie straty, zakłócenia działania, zniszczenie i utraty programów i innych danych w systemie komputera użytkownika, oprogramowania i innych.

Strona internetowa może zawierać linki do witryn lub stron internetowych osób trzecich, a także może się do nich odnosić w sposób pośredni. Umieszczanie linków do takich stron lub witryn nie oznacza zaakceptowania ich zawartości.

Usługodawca wyraźnie oświadcza, że nie ma kontroli nad zawartością tej strony i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tej strony ani za jakiekolwiek szkody wywołane zawartością tej strony.

Zakres prawa i jurysdykcja
Do tej strony zastosowanie mają postanowienia prawa Belgijskiego. W przypadku sporu tylko sądy okręgu Leuven są właściwe do jego rozstrzygnięcia.

Polityka prywatności
Usługodawca przywiązuje dużą wagę do prywatności. Pomimo że większość informacji dostępnych na tej stronie nie wymaga udostępniania danych osobowych, możliwe jest, że użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Te informacje będą wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawca dla celów ulepszenia serwisu oferowanego na tej stronie. Użytkownik może bezpłatnie i na życzenie, zażądać zaprzestania korzystaniu z jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. W tym celu należy zwrócić się do Usługodawca za pomocą maila wysłanego na adres mailowy info@libertinus.eu zawierającego deklarację woli. Dane użytkowników nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

Zgodnie z ustawą z 12.08.1992 o przetwarzaniu danych osobowych, użytkownik ma prawo dostępu do oraz korekty danych osobowych. W celu zmiany danych osobowych należy złożyć pisemny wniosek o zmianę danych osobowych opatrzony datą i podpisem. Do wniosku musi zostać dołączona kopia dowodu tożsamości. Wniosek należy wysłać do siedziby Usługodawcy. W razie potrzeby można również wnioskować o zmianę niedokładnych, niekompletnych bądź nieistotnych danych.

W celu zapewnienia pełnego zakresu usług, Usługodawca może zbierać następujące rodzaje informacji:

Informacje dostarczane przez użytkowników - Gdy użytkownik zapisuje się do serwisu (w celu założenia konta lub skorzystania z innych usług i promocji) dokonując rejestracji, Usługodawca wymaga podania danych osobowe (takie jak nazwa, adres e-mail i hasło do tworzonego konta). W przypadku niektórych usług, takich jak na przykład sklep internetowy, Usługodawca wymaga podania informacji potrzebnych do wystawienia rachunku i/lub transportu. Informacje te są przechowywane przez Usługodawcę po to, aby użytkownik nie musiał wpisywać ich ponownie podczas dokonywania zakupów w przyszłości. Dostawca NIE przechowuje numerów kart kredytowych.

Pliki Cookie - Gdy użytkownik odwiedza witrynę Usługodawcy, Usługodawca wysyła jeden lub więcej plik Cookie (mały plik zawierający ciąg znaków) do komputera użytkownika lub do innego urządzenia, który w sposób unikatowy identyfikuje przeglądarkę użytkownika. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies, aby poprawić jakość usług, tak aby podczas przemieszczania się użytkownika wewnątrz serwisu, strony rozpoznawały go jako tego samego użytkownika.

Informacje używane przy logowaniu - Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do witryny Usługodawcy, serwery Usługodawcy automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie użytkownika sieci, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i czas żądania użytkownika oraz jeden lub więcej plik cookie, który jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę użytkownika.

Komunikacja - Gdy użytkownik wysyła e-mail lub w inny sposób komunikuje się z Usługodawcą, Usługodawca może przechowywać te informacje w celu odpowiedzi na pytania i prośby użytkownika, oraz w celu poprawy jakości usług.

Linki - Dostawca może prezentować linki w formacie, który umożliwia mu śledzenie co się z tymi linkami stało. Usługodawca używa tych informacji do poprawy jakości treści i reklam.

Inne strony - Ta Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do usług świadczonych przez Libertinus. Usługodawca nie sprawuje kontroli nad innymi witrynami i reklamami powiązanymi z serwisem Usługodawcy za pomocą linków. Inne witryny mogą umieszczać własne pliki cookie lub inne pliki na komputerze użytkownika, zbierać dane lub żądać podania danych osobowych.

Kontakt:
Libertinus®
E-mail: info@libertinus.pl

POLEĆ