Najlepsze artykuły na temat Warunki korzystania z serwisu.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ UŻYCIE PLIKÓW COOKIE

z dnia 14. Września 2011

Wstęp:

Warunki korzystania z Serwisu zawarte sa w Regulaminie. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Serwis jest własnością Libertinus® nazywanego dalej „Usługodawcą”. „Usługodawca”, którego siedziba znajduje się pod adresem: Tervuursevest 21/1202, 3001 Heverlee, Belgia jest właścicielem libertinus.pl, libertinus.eu, libertinus.be, libertinus.nl, libertinus.it, libertinus.es, libertinus.co.uk, libertinus.lu. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników i korzystających z Serwisu (dalej określanych jako „Użytkownik”) i dotyczy także sytuacje gdy korzystanie i/lub dostęp do Serwisu następuje spoza granicami Polski. Dokonując rejestracji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu. Użytkownik akceptuje Regulamin poprzez zaznaczenie pola przy słowach „Akceptuję postanowienia Regulaminu”.

 

Postanowienia ogólne

Dla wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu i dla wszelkich stosunków prawnych między Użytkownikiem a Usługodawcą zastosowanie mają przepisy prawa Belgijskiego, z wyłączeniem prawa prywatnego międzynarodowego. W przypadku sporu tylko sądy okręgu Leuven są właściwe do jego rozstrzygnięcia. Nieważność lub niepełność poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje utraty ważności pozostałych postanowień. Nieważne lub niepełne postanowienie zostanie zastąpione lub uzupełnione.

I. Przedmiot postanowień

1. Usługodawca oferuje na swojej stronie internetowej Serwis, dzięki któremu korzystający, na podstawie wymienionych przez nich kryteriów mogą poznać nowych ludzi, czytać artykuły, brać udział w ankietach i głosowaniach oraz przeglądać galerie. Serwis oferuje bezpłatne i płatne usługi. Podczas korzystania z płatnych usług powstają koszty, które umożliwiają Użytkownikowi korzystanie z nich przez określony okres czasu. Zarejstrowani użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu Usługodawcy. Zanim Użytkownik zdecyduje się korzystać z płatnych usług Serwisu, zostaje on poinformowany, że usługi Serwisu Usługodawcy są płatne oraz o wysokości tych opłat. Po dokonaniu opłaty może on korzystać z wspomnianych usług.

2. Serwis Usługodawcy służy wyłącznie prywatnym, niekomercyjnym celom, z wyłączeniem sytuacji, w której zawarta zostanie osobna umowa o świadczeniu usług komercyjnych pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania oferowanych usług wyłącznie do celów prywatnych. Serwis Usługodawcy skierowany jest tylko i wyłącznie do osób pełnoletnich, które ukończyły 18 rok życia.

II. Dostęp do Serwisu

1. Warunkiem dostępu do korzystania z systemu bazy danych Usługodawcy jest rejestracja, w czasie której Użytkownik korzysta z wybranej przez siebie nazwy użytkownika oraz hasła. W czasie rejestracji Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni oraz że akceptuje warunki korzystania z Serwisu zawarte w niniejszym Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, do której zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Rejestracja nie jest równoznaczna z zaakceptowaniem profilu przez Usługodawcę. Profil może zostać odrzucony przez Usługodawcę bez podania powodu.

2. Usługodawca oferuje usługi darmowe i oraz usługi płatne. W przypadku usług płatnych opłaty dotyczą jednorazowego skorzystania z usługi bądź dostępu do usługi przez określony czas. Przed skorzystaniem z usługi płatnej Użytkownik zostanie poinformowany, że usługa ta jest płatna. Korzystanie z płatnych usług możliwe jest po dokonaniu opłaty.

3. Przed uzyskaniem dostępu do usług płatnych, Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności uiszczenia opłaty, zakresie usług i możliwościach dokonania płatności. Po dokonaniu opłaty Użytkownik może korzystać z płatnych usług.

4. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp Użytkownikowi, który korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z prawem oraz niezgodny z nienjszym Regulaminem.

III. Charakterystyka Serwisu oraz zakres usług

1. Usługodawca oferuje swoim Użytkownikom dostęp do bazy danych i aplikacji, dostępnej pod adresem www.libertinus.pl, jak również poprzez strony partnerów, w które Serwis jest wbudowany lub połączony.

2. Odpowiedzi Użytkownika udzielone na pytania zawarte w ankiecie, a także dane osobowe są rejestrowane w bazie danych Usługodawcy i mogą być zestawiane z danymi każdego innego Użytkownika w celu dopasowania profili Użytkowników.

3. Użytkownicy mogą nawiązywać kontakty z innymi Użytkownikami Serwisu Usługodawcy.

4. Usługodawca nie gwarantuje, że w czasie trwania umowy Użytkownik nawiąże kontakt z innymi Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności gdy w czasie trwania umowy żaden kontakt nie dojdzie do skutku.

5. Usługodawca nie gwarantuje dokładności analiz i wypowiedzi zawartych w ankiecie osobowościowej.

6. Serwis Usługodawcy oferuje umieszczanie profili w zakładce "Wyróżnieni użytkownicy" na ogólnodostępnej stronie, służącej do logowania oraz rejestracji do serwisu.

7. W serwisie Usługodawcy mogą znajdować się profile testowe i profile przykładowe.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych zgodnie z wymienionymi w niniejszym Regulaminie postanowieniami.

2. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do prywatności i ochrony danych osobowych.

3. Usługodawca informuje Użytkownika, że ze względu na zaawansowany stan technologi informatycznej, ochrona danych osobowych przed przetwarzaniem w Internecie nie może być szeroko zagwarantowana i że bezpieczeństwo danych przesyłanych przez Użytkownika do Internetu leży w gestii Użytkownika.

4. Zgodnie z ustawą z 12.08.1992 o przetwarzaniu danych osobowych, Użytkownik ma prawo dostępu do oraz korekty danych osobowych. W celu zmiany danych osobowych należy złożyć pisemny wniosek o zmianę danych osobowych opatrzony datą i podpisem. Do wniosku musi zostać dołączona kopia dowodu tożsamości. Wniosek należy wysłać do siedziby Usługodawcy. W razie potrzeby można również wnioskować o zmianę niedokładnych, niekompletnych bądź nieistotnych danych.

5. Dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w ramach świadczenia usług objętych umową.

6. Pomimo że większość informacji dostępnych w Serwisie Usługodawcy nie wymaga udostępniania danych osobowych, możliwe jest, że Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Te informacje będą wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawca dla celów ulepszenia Serwisu. Użytkownik może bezpłatnie i na życzenie, zażądać zaprzestania korzystaniu z jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. W tym celu należy zwrócić się do Usługodawca za pomocą maila wysłanego na adres mailowy info@libertinus.pl zawierającego deklarację woli. Dane Użytkownika nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

7. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie przez Usługodawcę danych osobowych do działań mających na celu ulepszanie jakości Serwisu zgodnie z zapotrzbowaniem,oraz w celach doradczych, reklamowych i marketingowych. Użytkownik wyraźnie oświadcza, że zgadza się na otrzymywanie pocztą elektroniczną newsletera Libertinus oraz materiałów badawczych i reklamowych. Chęć rezygnacji z otrzymywania biuletynu Użytkownik może przesłać pocztą elektroniczną na adres info@libertinus.pl. Użytkownik wyraża również zgodę na publikację danych pochodzących z jego profilu na stronach partnerów Serwisu Libertinus, na stronach, które zawierają jedynie wycinki z Serwisu Libertinus (mikrowitryny), poprzez aplikacje mobilne (np. UMTS lub SMS), a także w druku (gazety, czasopisma, itd.), w celu powiększenia kręgu osób zainteresowanych profilem.

8. W celu zapewnienia pełnego zakresu usług, Usługodawca może zbierać następujące rodzaje informacji:

a) Informacje dostarczane przez Użytkowników - Gdy Użytkownik zapisuje się do Serwisu w celu założenia konta lub skorzystania z innych usług i promocji dokonując rejestracji, Usługodawca wymaga podania danych osobowe (takie jak nazwisko, adres e-mail i hasło do tworzonego konta). W przypadku niektórych usług, takich jak na przykład sklep internetowy, Usługodawca wymaga podania informacji dotyczących wystawienia rachunku i/lub transportu. Informacje te są przechowywane przez Usługodawcę po to, aby Użytkownik nie musiał wpisywać ich ponownie podczas dokonywania zakupów w przyszłości. Dostawca NIE przechowuje numerów kart kredytowych.

Pliki Cookies

b) Gdy Użytkownik odwiedza witrynę Usługodawcy, Usługodawca wysyła jeden lub więcej plik Cookie (mały plik zawierający ciąg znaków) do komputera Użytkownika lub do innego urządzenia, który w sposób unikatowy identyfikuje przeglądarkę Użytkownika. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies, aby poprawić jakość usług, tak aby podczas przemieszczania się Użytkownika wewnątrz Serwisu strony rozpoznawały go jako tego samego Użytkownika.

c) Informacje używane przy logowaniu - Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do witryny Usługodawcy, serwery Usługodawcy automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie Użytkownika sieci, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i czas żądania Użytkownika oraz jeden lub więcej plik cookie, który jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę Użytkownika.

d) Komunikacja - Gdy Użytkownik wysyła e-mail lub w inny sposób komunikuje się z Usługodawcą, Usługodawca może przechowywać te informacje w celu odpowiedzi na pytania i prośby Użytkownika, oraz w celu poprawy jakości usług.

e) Linki - Dostawca może prezentować linki w formacie, który umożliwia mu śledzenie co stało się z tymi linki. Usługodawca używa tych informacji do poprawy jakości treści i reklam.

9. Użytkownik zgadza się na opublikowanie na ogólnodostępnej stronie Usługodawcy takich informacji na temat Użytkownika jak nazwa profilu, płeć-typ użytkownika, czego profil poszukuje, wiek, lokalizacja, znak zodiaku, informacje na temat czasu ostatniej działalności na stronie Usługodawcy, członkostwa oraz informacji dotyczących posiadania przez Użytkownika zdjęć, albumów ze zdjęciami oraz typu zdjęć, które Użytkownik posiada w serwisie Usługodawcy. W przypadku Użytkowników, którzy zaznaczyli w profilu opcję "profile są wyświetlane na stronie logowania i rejestrowania do serwisu oraz na innych stronach należących do Usługodawcy powiązanych z serwisem. Poniżej zdjęcia profilu, dodatkowo jest wyświetlana informacja na temat nazwy i typu profilu oraz wieku właściciela.

10. Inne strony - Ta Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do usług świadczonych przez Usługodawcę. Usługodawca nie sprawuje kontroli nad innymi witrynami i reklamami powiązanymi z Serwisem Usługodawcy za pomocą linków. Inne witryny mogą umieszczać własne pliki cookie lub inne pliki na komputerze Użytkownika, zbierać dane lub żądać podania danych osobowych. Użytkownik wyraża zgodę, że w przypadku dostępu do usług Serwisu poprzez strony partnerów jego dostęp do Libertinus rejestrowany będzie za pomocą plików cookie. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkownika i służą utrzymaniu programu partnerskiego. Pliki cookie zostaną automatycznie wykasowane w momencie, gdy Użytkownik dokona rejestracji. W przypadku braku rejestracji Użytkownika pliki cookie zostaną automatycznie wykasowane po upływie 30 dni.

V. Koszty

Korzystanie z usług dostępnych w Serwisie Libertinus jest bezpłatne, o ile Użytkownik nie zostanie poinformowany o konieczności dokonania opłaty przed skorzystaniem z usług płatnych. Jeśli wskutek naruszenia umowy przez Użytkownika dostęp Użytkownika do Serwisu zostanie zablokowany, niewykorzystane należności zostaną przejęte przez Usługodawcę na poczet opłaty ryczałtowej dla zapobieżenia dalszym naruszeniom umowy. Tym samym oznacza to, że kwota ewentualnych należności nie zostanie zwrócona. Abonament nie może być dzielony ani scedowany na innego Użytkownika.

VI. Skargi w sprawie kalkulacji kosztów w przypadku usług płatnych

1. Skargi przeciwko wysokości odpisanych z konta lub wykazanych na rachunku kosztów należy kierować wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do Usługodawcy najpóźniej w ciągu 14 dni po odpisaniu kosztów z konta lub po otrzymaniu rachunku będącego przedmiotem skargi. W przypadku, gdy Użytkownik nie wniesie w terminie 14 dni pisemnej uzasadnionej skargi, koszty odpisane z konta lub wykazane na rachunku uważa się za uznane. Wszystkie koszty spowodowane nieuiszczeniem i/lub opóźnieniem opłaty ponosi Użytkownik.

2. Nieistotne utrudnienia w dostępie do usług nie upoważniają do wnoszenia reklamacji. Nieistotne utrudnienie w przypadku płatnych usług występuje wtedy, gdy czas, w którym Użytkownik nie może korzystać z płatnej usługi nie przekracza dwóch następujących po sobie dni.

3. W przypadku upoważnionych skarg obowiązuje co następuje: Użytkownikom, którzy opłacili czasowy dostęp do aplikacji i bazy danych, przedłuża się dostęp o czas, dla którego Użytkownik złożył uzasadnioną reklamację.

4. W przypadku upoważnionej skargi Użytkownik ma prawo wyznaczyć Usługodawcy dodatkowy termin 5 dni roboczych na prawidłowe wykonanie usługi i wymagać zgodnie z punktem (3) zapisu na dobro rachunku. Jeśli po upływie dodatkowego terminu przyczyna reklamacji nie zostanie usunięta, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę. Zwrot niewykorzystanych należności odbywa się w takim przypadku zgodnie z punktem VIII (5).

VII. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zapewnia, że jest on lub ona osobą pełnoletnią i może zostać pocięgnięty do odpowiedzialności karnej według panującego w kraju jego zamieszkania prawa. Użytkownik zobowiązuje się również uniemożliwić bądź zabronić osobom niepełnoletnim dostęp do Serwisu oraz przejmuje odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy swoich danych osobowych wobec niepełnoletnich członków rodziny, przyjaciół oraz znajomych. Jeśli zaistnieje potrzeba potwierdzenia przez Użytkownika jego pełnoletności, musi on przedstawić kopię swojego dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. Zabronione kopiowanie zdjęć lub tekstów, ich rozpowszechniania oraz wykorzystywania. Przeciwko nieautoryzowanemu korzystaniu/rozpowszechnianiu danych będą podjęte kroki prawne.

2. Użytkownikowi zabronione jest udostępnianie osobom trzecim e-maili i innych wiadomości oraz danych Użytkowników, które otrzyma od Usługodawcy w związku z korzystaniem z bazy danych, bez zgody ich właściciela.

3. Użytkownik zobowiązuje się do niestosowania nadużyć wobec Serwisu Usługodawcy, w szczególności:

a) do niewykorzystywania Serwisu Usługodawcy w celu rozpowszechniania materiałów uwłaczających, pornograficznych lub naruszających prawo;

b) do nieużywania Serwisu Usługodawcy do narzucania się, kierowania gróźb, lub łamania praw innych osób (łącznie z prawem do ochrony wizerunku) bądź w celu proponowania lub wymuszania pieniędzy lub kosztownych usług;

c) do niezamieszczania w Serwisie Usługodawcy danych:

- zawierających zainfekowane oprogramowanie;

- zawierających oprogramowanie lub inny materiał objęty prawem autorskim lub ochroną prawną, chyba że Użytkownik jest posiadaczem tych praw lub posiada wymaganą zgodę na używanie oprogramowania lub materiału;

d) do niekorzystania z Serwisu Usługodawcy w sposób, który wpływałby niekorzystnie na dostępność usług innych Użytkowników;

e) do nieprzesyłania Użytkownikom wiadomości w celu innym niż prywatny, a zwłaszcza w celu reklamowania lub oferowania usług lb towarów;

4. Pomijając możliwe cywilne i karne skutki dla poszczególnego Użytkownika, nieprzestrzeganie jednego z powyższych zobowiązań upoważnia Usługodawcę do bezterminowego wypowiedzenia umowy i do natychmiastowego zablokowania dostępu do Serwisu Usługodawcy, zgodnie z punktem II.

5. W przypadku oznak niedozwolonego lub naruszającego prawo użytkowania Serwisu, Usługodawca ma prawo sprawdzić podane przez Użytkownika dane, a także zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu, zgodnie z punktem II. W razie wątpliwości Usługodawca decyduje ostatecznie o dopuszczeniu kwestionowanego użytku.

VIII. Wyrejestrowanie i wypowiedzenie umowy

1. Każdy Użytkownik ma prawo w każdej chwili wyrejestrować się z Serwisu bez podania przyczyny. Przy wyrejestrowaniu usunięta zostaje baza danych Użytkownika, a opisana w punkcie II (1) umowa wygasa. Usługodawca ma również prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę opisaną w punkcie II (1) z terminem czternastu dni.

2. Jeśli Użytkownik płatnej usługi dokona wyrejestrowania, umowa wymieniona w punkcie II (1) niniejszego Regulaminu pozostaje nienaruszona. Dokonując wyrejestrowania Użytkownik rezygnuje z korzystania z niewykorzystanej jeszcze płatności za dostęp do płatnych usług, tzn. Użytkownik nie otrzymuje zwrotu dokonanych płatności.

3. Usługodawca ma prawo w każdej chwili całkowicie lub częściowo zaprzestać świadczenia oferowanych usług.

4. Użytkownicy, którzy w momencie zaprzestania świadczenia usług przez Usługodawcę nie wykorzystali w pełni płatności za te usługi, otrzymają częściowy zwrot niewykorzystanych należności.

IX. Działanie

Usługodawca ma prawo, ale nie ma obowiązku sprawdzenia treści wszystkich tekstów, jak również przesłanych danych lub plików graficznych pod kątem zgodności z prawem lub niniejszym Regulaminem, a także, o ile to konieczne, dokonania zmian lub usunięcia tych treści.

X. Prawa

Serwis jest własnością Usługodawcy. Zawartość Serwisu, w tym znaki towarowe, logo, projekty, dane, nazwy firm lub produktów, zdjęcia itp. są chronione prawem autorskim i należą do Usługodawcy lub uprawnionych osób trzecich. Używanie wyżej wymienionych elementów i uzyskanych z nich treści dopuszczalne jest jedynie w celach i zakresie określonym przez niniejszy Regulamin lub na podstawie osobnej zawartej umowy.

XI. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie sprawuje kontroli nad dokładnością i bezpieczeństwem informacji wymienianych pomiędzy Użytkownikami lub zamieszczonych przez Użytkowników w profilach i dlatego Usługodawca nie odpowiada za takie informacje. Użytkownicy mogą, nawet jeśli jest to niedozwolone, zamieszczać nieprawdziwe informacje bądź używać aplikacji Usługodawcy do innych niedozwolonych lub naruszających prawo celów. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedozwolone lub naruszające prawo korzystanie z Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i powodzenie zestawienia profili. Serwis Libertinus oferuje pośrednictwo w kontaktach i nie gwarantuje, że kontakty zakończą się powodzeniem. Z tego powodu Libertinus nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy w czasie trwania umowy żaden kontakt nie dojdzie do skutku.

2. Usługodawca wyraźnie oświadcza, że ​​nie ma kontroli nad zawartością Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wywołane zawartością Serwisu ani za szkody wywołane korzystaniem z treści zawartych w Serwisie.

3. Zawartość Serwisu (w tym linków) może w każdym czasie zostać bez uprzedzenia zmieniona, zamieniona lub uzupełniona.

4. Usługodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec kogokolwiek za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w wyniku korzystaniem z Serwisu, zwłaszcza za szkody powstałe w skutek używania linków, wliczając w to wszelkie straty, zakłócenia działania, zniszczenie i utraty programów i innych danych w systemie komputera Użytkownika, oprogramowania i innych.

5. Serwis może zawierać linki do witryn lub stron internetowych osób trzecich, a także może się do nich odnosić w sposób pośredni. Umieszczanie linków do takich stron lub witryn nie oznacza zaakceptowania ich zawartości.

6. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Serwisu i w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub czasową niedostępność Serwisu, ani za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które wynikają z dostępu do lub korzystania z Serwisu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za obniżenie jakości dostępu do Serwisu na skutek działania czynników obiektywnych bądź z powodu wydarzeń niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieistotne przerwy w działaniu Serwisu.

7. Usługodawca odpowiada za szkody powstałe z przyczyn innych niż wyżej wymienione, tylko w przypadku ciężkiego zaniedbania lub działania zamierzonego swoich organów, współpracowników i pomocników tylko w takim stopniu, w jakim, w stosunku do innych przyczyn, Usługodawca współuczestniczył w powstaniu szkody.

8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w przypadku zwykłego zaniedbania jedynie wtedy, kiedy organ, współpracownik lub pomocnik Serwisu naruszył istotne dla umowy zobowiązanie. Odpowiedzialność ograniczona jest wyłącznie do powstałych szkód.

9. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność jest wykluczona.

XII. Zwolnienie

Użytkownik zwalnia niniejszym Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności i wszelkich zobowiązań, nakładów i roszczeń powstałych na skutek szkód spowodowanych zniesławieniem, zniewagą, naruszeniem praw osobistych przez innych Użytkowników, przerwą w dostawie usług, naruszeniem przez Użytkowników dóbr osobistych lub innych praw. Każdy Użytkownik zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności, wszystkich roszczeń i kosztów wynikających z naruszenia niniejszego Regulaminu.

XIII. Informacje

Informacje Użytkowników do Usługodawcy muszą być przesyłane pocztą elektroniczną na adresy podane na odpowiednich stronach Serwisu (m. in. info@libertinus.pl ) lub pocztą tradycyjną na podany w tym Regulaminie adres.

XIV. Zaliczenie na rachunek/ prawo zastawu

Ze względu na własne roszczenia wobec Usługodawcy, Użytkownik może skorzystać z zaliczenia na rachunek lub z prawa zastawu jedynie w przypadku, gdy jego żądania są bezsporne, uzasadnione i uznane mocą prawa.

XV. Zmiany Regulaminu

Usługodawca ma prawo w każdej chwili dokonać zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie regulaminu. Użytkownik ma możliwość odmówienia zaakceptowania zmienionego Regulaminu w terminie czternastu dni. Jeśli Użytkownik nie odrzuci zmian w ciągu czternastu dni, po ich upływie Użytkownika obowiązuje zmieniony Regulamin. W przypadku, gdy Użytkownik nadal korzysta z usług Usługodawcy, oznacza to, że zaakceptował wprowadzone zmiany. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego Regulaminu, Usługodawca ma prawo bezterminowo pozbawić Użytkownika bezpłatnego członkostwa, opisanego w punkcie II (1). Usługodawca ma w tym wypadku także prawo odmówić automatycznego przedłużenia płatnego członkostwa w Serwisie, zdefiniowanego w punktach III (5), II (3), VIII (3). W takim przypadku okres płatnego członkostwa kończy się z chwilą upływu ustalonego do tego momentu czasu dostępu do Serwisu. Odmowa przedłużenia okresu płatnego członkostwa zostanie wystosowana przez Usługodawcę najpóźniej 14 dni przed upływem danego czasu dostępu do Serwisu.

Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu, która dostępna jest na stronie internetowej Usługodawcy. Stanowi to warunek nieograniczonego przyswojenia każdego nowego opracowania lub zmiany Regulaminu.

XVII. Prawo do odstąpienia od umowy, specjalna informacja o przedterminowym wygaśnięciu prawa do odstąpienia od umowy oraz skutki odstąpienia od umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik może odstąpić od umowy w terminie 10 dni bez podawania przyczyny. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej (np. faks, e-mail). Termin do odstąpienia od umowy liczy się od dnia zawarcia umowy, Dla dotrzymania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy terminowe wysłanie pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Powiadomienie o odstąpieniu od umowy należy przesłać mailem, podając zarejestrowany w Serwisie Usługodawcy adres e-mail, kraj, w którym Użytkownik korzysta z Serwisu Usługodawcy oraz nazwę użytkownika, na adres:

Libertinus®

E-mal: info@libertinus.pl

 

2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przed terminem, jeśli za zgodą Użytkownika świadczenie usługi rozpoczęło się przed upływem wskazanego powyżej terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy to, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w opisany powyżej sposób.

 

 

 

POLEĆ